קטגוריות
עדכונים

עורכי דין, תאונות דרכים ופיצויים מירביים

תאונת דרכים הינה אחד האירועים הבלתי נעימים בעליל. יחד עם זאת, למרבה המזל, זהו אחד התחומים המטופלים ביותר מבחינה ביטוחית. עורכי דין תאונות דרכים מסייעים לכל מי שנפגע לקבל את הפיצוי המתאים לחומרת הפגיעה שלו ולהוצאות הרפואיות והאחרות שנגרמו בעקבותיה. כמו כן, אם נגרמו הפסדים כלכליים כתוצאה מאובדן כושר פרנסה, קבוע או זמני, תבוא גם עובדה זו לידי ביטוי.

חשיבות הביטוח

כל בעל רכב חייב בביטוח חובה והרוב המכריע של בעלי הרכבים מבטחים את רכבם בביטוח מקיף או ביטוח צד שלישי. המשמעות של הביטוח הזה היא שכל מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצויים. הזכאות הינה בלא קשר לעובדת היותו של אדם אשם בגרימת תאונה או לא, ואם הפגיעה נגרמה עקב טעות שלו או של אחר. עורכי דין תאונות דרכים מסייעים לנפגעי תאונות דרכים בהגשת התביעה ובנקיטת כל האמצעים על מנת לאפשר לנפגע לקבל את הפיצוי הגדול ביותר עבור הפגיעה שלו.

עורכי דין תאונות דרכים ומקרים מיוחדים:

גם במקרים שהצד הפוגע לא נמצא ולא ניתן להגיש כנגדו תביעה, יכול הנפגע להגיש תביעה כנגד קרנית – משמע הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים. מומלץ מאד שהנפגע יהיה מיוצג על ידי עורכי דין תאונות דרכים מקצועיים, שיעזרו לו להגיש את כל המסמכים הרלוונטיים.  השוני בין תביעה כנגד קרנית לבין תביעה רגילה טמון בעיקר בעובדה שהתובע חייב להוכיח כי נקט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לאתר את הנהג הפוגע. ככל שעובר הזמן מתחדדת ההגדרה של שקידה על גילוי פרטי הפוגע ובית המשפט עשוי לראות בנפגע כמי שלא מילא את חלקו. עורכי דין תאונות דרכים בעלי ניסיון, יסייעו בידי מי שנפגע למצות את התביעה ולהשיג פיצוי נאות גם אם לא נתגלה הנהג הפוגע.